Bijdrage Amarte Fonds

Bijdrage Amarte Fonds

Ook het Amarte Fonds heeft een bijdrage geleverd aan het Vijftien-album; dat betekent dat alle kosten nu gedekt zijn!