06-03-14 Aletta in het DvhN

06-03-14 Aletta in het DvhN

 Vandaag staat er een mooi artikel in het Dagblad van het Noorden over Aletta de Musical. www.irenewiersma.nl/over/pers_over/ (foto: Pieter Mulder)